Blog 2020-01-02T15:59:49+01:00

Marriott w Warszawie

2 lipca 2020|

Hotel Marriott w Warszawie odwiedzaliśmy kilkukrotnie i mamy z nim wiele pozytywnych wspomnień, mimo że hotel nie należy do najlepiej dostosowanych. [...]